Kontaktinformation

Her kan du læse om, hvordan du kontakter Børnehus Syd.

Splitter

Hovednummer: 65 51 58 68
Sikker mail: boernehussyd@odense.dk
Hjemmeside: www.boernehus-syd.dk

Ved konsultative henvendelser skal hovednummeret benyttes. Henvendelser vedr. nye sager skal også ske hertil og alle eventuelle sagsakter skal sendes til ovenstående mailadresse. Direkte henvisning af en sag sker via et opstartsskema.

Børnehusets faste personale består af:

Ditte Askerod
Leder
29 10 45 53
dkka@odense.dk

Lane Lund
Faglig teamleder
30 69 44 97
lalun@odense.dk

Afdeling Odense, Sanderumvej 105, 5250 Odense SV:

Jannie Salskov
Faglig koordinator og socialrådgiver
40 29 02 36
jasal@odense.dk

Jeanette Schou Høg
Socialrådgiver
40 29 01 96
jeaho@odense.dk

Inge Lolk
Socialrådgiver
30 51 43 08
inglo@odense.dk

Stine Tuxen-Petersen 
Socialrådgiver
20 55 99 08
stitu@odense.dk

Sissel Brønserud
Psykolog
30 33 41 83
sisbr@odense.dk

Katja Andersen Trusell
Psykolog
30 60 56 52
katru@odense.dk

Elsebet Lehrmann Sørensen
Psykolog
23 99 15 30 
elss@odense.dk

Pia Bergmann Nielsen (barselsvikar pr. 1/8-19)
Psykolog
29 77 99 97 
pbeni@odense.dk

Anne Mette Nielsen
Sekretær
51 16 07 78
amn@odense.dk

Pia Steimle
Husassistent

Afdeling Esbjerg, Stormgade 55, 6700 Esbjerg:

Tina Kjørup Andersen
Faglig koordinator og socialrådgiver
30 91 36 57
tinka@odense.dk

Anne Danielsen
Socialrådgiver
30 60 57 71
anbda@odense.dk

Merete Finckenhagen
Socialrådgiver
30 51 43 04
mefin@odense.dk

Mai Junker Jørgensen
Socialrådgiver
30 60 56 77
maijj@odense.dk

Karoline Lorenzen (orlov)
Psykolog
24 60 39 71
kalor@odense.dk

Thomas Nicolaj Iversen
Psykolog
30 69 45 04
thiv@odense.dk

Annie Lysdahlgaard Pedersen
Psykolog (vikar)
23 99 49 91
alyp@odense.dk

Iben Popp
Administrativ medarbejder og husassistent
30 66 07 39
ibkp@odense.dk

Afdeling Aabenraa, Kystvej 22, 6200 Aabenraa (pr. 1/9-19)

Elisabeth Rødbro
Faglig koordinator og socialrådgiver
30 60 57 74
elrbr@odense.dk

Pia Kristensen (ansat pr. 1/8-19)
Socialrådgiver
?? ?? ?? ??
???@odense.dk

Julie Stein Rasmussen (ansat pr. 1/8-19)
Psykolog
?? ?? ?? ??
jusra@odense.dk

Majbritt Kristensen (ansat pr. 1/8-19)
Administrativ medarbejder og husassistent
?? ?? ?? ?? 
majbk@odense.dk