Tilkøbsydelser

Børnehus Syd - tilkøbsydelser (under udarbejdelse)

Henvisningsskema skal indsendelse til boernehussyd@odense.dk

Splitter

Henvisningsskema til Specialiseret traumebehandling

Henvisningsskema til Stabiliserende og støttende samtaler

Henvisningsskema til supervision til plejefamilier/anbringelsessteder

 

I kan læse mere om tilkøbsydelserne i undergrupperne:

Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler,Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
Faglig teamleder Lane Lund, lalun@odense.dk