Tilkøbsydelser

Børnehus Syd tilbyder gruppeforløb som tilkøbsydelse for kommuner.

Splitter

Gruppeforløbet er målrettet børn og unge i alderen 12 til 18 år, der er eller har været i et udredningsforløb i Børnehus Syd.

Gruppeforløbet er et lukket forløb med 8 gruppesessioner med op til 8 deltagere. Derudover vil der være to sessioner målrettet barnets omsorgspersoner. Inden start vil der være afholdt for-samtale og ved afslutning af forløbet vil kommunens myndighedsrådgiver modtage en individuel status. Et gruppeforløb kan ses som en forebyggende indsats i forhold til at børn og unge, der har oplevet seksuelle krænkelser, da gruppeforløbet sigter mod at forhindre eller mindske senfølger.

Gruppeforløbet tilbydes som en tilkøbsydelse for kommunen og vil koste kr. 16.903 pr. deltager. Prisen dækker for-samtale, gruppeforløb, psykoedukation, statusskrivelse og forplejning.

Kontakt for mere information:
Sissel Brønserud, sisbr@odense.dk