Tilkøbsydelser

Børnehus Syd - tilkøbsydelser

Henvisningsskema skal indsendelse til boernehussyd@odense.dk

Splitter

Henvisningsskema til specialiseret traumebehandling

Henvisningsskema til stabiliserende og støttende samtaler

Henvisningsskema til supervision til plejefamilier/anbringelsessteder

 

I kan læse mere om tilkøbsydelserne i undergrupperne:

Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler, Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
Faglig teamleder Lane Lund, lalun@odense.dk